Anne ve Babalara Tavsiyeler

Anne ve Babalara Tavsiyeler
Anne ve Babalara Tavsiyeler

NEDEN ANAOKULU

Günümüz yaşam koşulları çalışan anne-babalar için okul öncesi eğitimi kaçınılmaz hale getirmiş gibi görülmektedir. Ancak bilimsel çalışmalar anaokulu yaşantısının çocukların çok yönlü gelişimleri için gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kreş ve anaokulları çocukların yalnızca güvenli zaman geçirdikleri yerler olmalarının çok daha ötesine geçmiştir. Anaokulları çocuklarımızın yapılandırılmış bir program dahilinde, profesyonel kişilerce, bilimsel araştırmalar göz önünde bulundurularak, gelişim dönemlerine uygun, eğlenirken öğrenebildikleri kurumlardır.

3-6 yaş dönemi, çocuğumuzun bireysellikten uzaklaşmaya ve sosyal ilişkilerinin yaşamında önemli yer tutmaya başladığı dönemdir. Sosyal gelişimini desteklemek için sosyal ilişkileri yaşayarak öğreneceği bir ortam sağlamak son derece önemlidir. İlişkiler, roller, çatışma çözme becerileri, grupla birlikte olma, grup içinde bireysellik gibi kavramlar çocuğunuzun yaşayarak öğreneceği ve geliştireceği kavramlardır. Farklı çocuklar ve yetişkinlerle yaşayacakları tecrübeler, farklı ortamlara ve insanlara yaşam sürecinde daha kolay adapte olmalarını sağlayacaktır.

Çocuğunuzun zeka seviyesinde en etkin faktör genetik faktörlerdir. Ancak çevre faktörleri, sahip olduğu zekanın ne kadarını etkin şekilde kullandığını belirleyicisidir. Dolayısıyla bilişsel gelişimini desteklemek için mümkün olduğunca fazla materyallerle zenginleştirilmiş ortamlar hazırlamak çok önemlidir. Bu çeşitlilik mümkün olduğunca fazla oyuncak sağlamak olarak ele alınmamalıdır. Sosyal yaşantısı ve çeşitliliği onlar için en etkin materyallerdir.

Oyun 3-6 yaş grubu çocuklarımızın en verimli öğrenme şeklidir. Oyun oynarken çocuklar gerçek hayatın provasını yaparlar. Anaokulları çocuklarımızın farklı rolleri deneyebileceği, farklı davranışlara ne gibi reaksiyonlar alacağını ve doğru reaksiyonlar geliştirmeyi öğreneceği ortamlardır.

Dil gelişimini desteklemek için çocuğunuz ile kuracağınız sözlü iletişim çok önemlidir. Çocuğunuz, duyduğu kelimeleri ve ifadeleri, gördüğü beden dilini öğrenir. Sağlıklı ve etkin iletişim becerilerine sahip yetişkinlerle zaman geçiren çocukların dil gelişimlerinin yanı sıra bilişsel gelişimlerinin de üst noktalara ulaştığı görülmüştür.

Çocuklarımızın pozitif benlik algıları geliştirmiş, sağlıklı iletişim kurabilen, farkındalığı yüksek yetişkinler olması için gerekli etkinliklerin yapılandırıldığı ve uygulandığı kurumlar anaokullarıdır. Çocuklarımız benlik algılarını yapabildikleri ile şekillendirirler. 3-6 yaş döneminde anaokullarında farklı bıranş dersleri ve etkinlikler sayesinde becerilerini ortaya koyabiliyorlar. Bunun yanı sıra farklı sanat ve spor etkinlikleri, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak alternatifler sunuluyor. Drama, diksiyon, görsel sanatlar, bale, latin dansları, müzik, İngilizce gibi zengin alternatiflerin, doğru kişilerce sunuldu kurumlar anaokulları. Ancak bıranş derslerinin içlerinin ne kadar dolu olduğu ve eğitimlerin kimler tarafından verildiği çok önemli. Bu konuda araştırmacı olmanızı öneriyorum.

Çocuklarımızı ilköğretim yaşantısına bilgi ve beceri anlamında hazırlamak anaokullarının bir diğer önemli fonksiyonudur. Anaokulundan ilköğretime geçiş yapan çocukların okul ortamına ve şartlarına çok daha çabuk uyum sağladıkları ve akademik anlamda daha başarılı oldukları görülmektedir.

 

REHBERLİK

Gün içerisinde çocuğunuz hakkında bilgi almak için okulumuzu arayıp öğretmeniyle görüşebilirsiniz. (Görüşmelerin uyku saatleri içerisinde olması çalışma düzenimizin ve eğitim ortamının bozulmaması/aksamaması açısından önemlidir). Ayrıca çalışan anne ve babalar cumartesi günleri için randevu alarak okulumuzu gezip daha ayrıntılı bilgi alabilirler.


Okul öncesi eğitim döneminde çocukların her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini ortaya koyabilmesi için eğitim çalışmaları psikolog desteğiyle birlikte yürütülmektedir. Sınıf gözlemleri sonunda elde edilen bilgiler ışığında öğretmenlere yönlendirmeler yapılır. Yıl içinde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler yürütülür. Belirli dönemlerde velilerimize yönelik çeşitli konularda alanında uzman kişilerin sunduğu seminerler düzenlenmektedir.
- Oryantasyon Çalışmaları: Öğrencilerin en kısa sürede okula uyumunu sağlamak için oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır. Bu program içinde çocuğun öğretmeni ile güven ilişlisi kurmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılır. Öğrencilerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak için çeşitli tanışma oyunları ve aktiviteler düzenlenir.
- Bireysel ve Grup Çalışmaları: Grup çalışmaları periyodik olan sınıf ortamında yapılır. Bu çalışmaların amacı çocukları grup içinde gözlemlemektir.

Öğrenciler gerekli durumlarda psikolog tarafından izlemeye alınır. Bunun sonucunda zaman zaman değerlendirmeye yönelik olarak çeşitli envanterler kullanılır. Yapılan bu görüşmeler her çocuk için hazırlanan dosyalara kayıt edilir. Velilerimize bilgi verilir.